Grafički dizajn

U suradnji s Vama u mogućnosti smo Vam ponuditi kompletnu uslugu grafičkog dizajna i pripreme materijala za tisak. Grafički dizajn obuhvaća izradu idejnog rješenja i vizualnog identiteta otisnutog materijala. Pri tome se vodimo Vašim željama i smjernicama.

Pod grafičkim dizajnom podrazumijeva se kompletna izrada grafičkog rješenja, odnosno doslovno preslikavanje vaših zamisli i ideja na računalni zaslon, a potom naravno i na papir.

Ipak, naglasili bismo još jedan aspekt grafičkog dizajna, a to je izrada vizualnog identiteta vašeg poduzeća. Možemo vam pomoći u izradi skladnog logotipa koji će se savršeno uklopiti u vašu viziju poslovanja i tu poruku prenijeti kupcima i klijentima. To postižemo smislenom upotrebom boja, grafičkih elemenata i tipografije.

Uz to, uz dostavu vašeg materijala (teksta i poruka) izrađujemo gotova rješenja vizitki, letaka, pečata, jelovnika, cjenika, ambalaža i sl. Ako ste u potpunoj nedoumici, na vaš zahtjev pružamo vam nekoliko inačica eventualnog gotovog proizvoda.

Nakon same izrade grafičkog rješenja slijedi tehnički dio posla, a to je grafička priprema. Ovo je nužan postupak čak i ako klijent posjeduje kvalitetno grafičko rješenje, ako ono nije prilagođeno za tisak u zatraženom formatu i tehnologiji. Suprotno očekivanjima, bez dodatnih radnji ono što vidite na zaslonu bez temeljitih zahvata u pravilu neće izgledati isto tako i na papiru.

Ukratko, grafička priprema uključuje sve predradnje koje su potrebne da bi konačni tiskani proizvod izgledao onako kakvim je zamišljen. To uključuje provjeru fotografija, tipografije, postavki layouta dokumenta (margine, napust, veličina papira i sl.). Jasno, ako smo za vas izvršili dizajn, ni grafička priprema nije vaša briga.

Ovisno o prirodi dokumenta, provodi se prijelom materijala i prema potrebi izrađuje probni otisak. Neki od često potrebnih zahvata su: obrada vektorskih objekata, izrada odgovarajućih napusta, prilagodba fotografija, pretvaranje fontova u krivulje, overprint, razlučivost fotografija, i kalibriranje. Slobodni smo Vam predložiti i bolja grafička rješenja ako utvrdimo da neka nisu adekvatna ili primjerena.

Sve to možete napraviti sami, a možemo i mi za Vas. Pročitajte naše upute za grafičku pripremu dokumenta kako biste se upustili u ovu avanturu!

Pomoć kod grafičkog dizajna i pripreme nudimo klijentima u svim stadijima izrade gotovog proizvoda – od onih koji kreću „od nule“ do dokumenata koji zahtijevaju samo male zahvate kako bi bili spremni za tisak. Šteta je da nakon svog tog truda tisak bude uzaludan jer je materijal jednostavno grafički nezanimljiv, pa smo baš zato uvijek spremni pružiti kvalitetan savjet. Bilo kako bilo, nikad nećemo tiskati dokumente na kojima utvrdimo potencijalne nedostatke bez da Vas prethodno kontaktiramo.

Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu slobodno nam se možete obratiti s povjerenjem!